volontar_pilgrim.jpg

Pilgrimsplats Liberiet

Vi söker dig som vill ge pilgrimsplats Liberiet lite av din tid.

Att vara pilgrimsvärd på Liberiet innebär att man bestämmer sig för att lägga t ex två timmar varje eller varannan vecka för att hjälpa till att hålla Liberiets portar öppna. Vi kommer alltid att vara två värdar samtidigt. Oftast finns en präst eller diakon att tillgå för samtal. Pilgrimsvärdens uppgifter är:

  • att hålla dörren till Liberiet öppen så att möten kan ske
  • att vara närvarande och öppen för möjligheten till ett samtal med gästen eller låta henne vara ifred om det är det hon vill
  • att bevara rummet som ett rum för vila, samtal och stillhet
  • att hänvisa till informationen om pilgrimsliv, själv berätta om pilgrimstanken eller hänvisa till pilgrimsprästen
  • att ordna enkel fika och ta betalt för denna, enklare städuppgifter.
  • Är du intresserad av att vara pilgrimsvärd under några timmar eller en hel dag, varannan vecka eller varje? Vi behöver dig!Hör av dig till prästen Anna Alebo 046-35 87 64 eller diakonen Maria Leijman, 046-35 87 46.