musikkör.gif

Körer för alla, både den som kan och inte kan sjunga

Domkyrkans körer erbjuder alla något, både för de som har sjungit längre och för de som aldrig har sjungit. Välkommen du också!

Domkyrkokören och Domkyrkans renässansensemble: Domkyrkokören och Domkyrkans renässansensemble är körer som regelbundet sjunger i Domkyrkans gudstjänster. Körerna övar på torsdagskvällar. Mer information: Tomas Willstedt 046-35 88 84

Katedralkören: Katedralkören ägnar sig främst åt större körverk a capella och med orkester men sjunger även i Domkyrkans gudstjänster. Notläsningsförmåga krävs. Provsjungning. Kören repeterar på torsdagskvällar. Mer information Stefan Ekblad 046-35 88 83.


Mikaelkören:
Kören för er som inte tror att ni kan. Repetition på tisdagar kl 12.15-13.15 i Mikaelssalen (Krafts torg 12b). Mer information Stefan Ekblad 046-35 88 83. Höststart 2014:  Tisdagen den 16 september kl 12.15-13.15.

Koralkören. Kören är en mindre ensemble som främst sjunger i högmässor och musikgudstjänster. Koralkören övar i projektform. Just nu söker vi en 1:a tenor och en 2:bas. Notläsningsförmåga krävs. Provsjungning. För mer information Stefan Ekblad 046-35 88 83.