verksamhetvuxenfordjup.gif

Samtal och fördjupning

I Lunds domkyrkoförsamling finns flera möjligheter till samtal, fördjupning och föreläsningar om kristen tro och Domkyrkan.

Andrum: En samtalsgrupp om kyrkan, tron och livet. Gruppen är för dig som är nyfiken på kristen tro och vill dela tankar och frågor med andra. Vi träffas i Domkyrkoforum under sex måndagskvällar från den 10 mars till den 14 april 2014 klockan 19-21. Är du inte redan döpt eller konfirmerad kan deltagande i gruppen leda fram till dop eller konfirmation i Påsknattens mässa i Domkyrkan.
Anmäl dig senast den 3 mars till Veronica Helm Andréasson, 046-35 87 44, veronica.helm.andreasson@svenskakyrkan.se

Pilgrimsbön och bibelsamtal
Varje onsdag, torsdag och fredag under i stort sett hela året. Bön klockan 9-9.15 vid Johannesaltaret i Lund domkyrkas krypta och därefter samtal om dagens bibeltext på Pilgrimsplats Liberiet kl 9.20-9.50.

Du kan givetvis vara med på enbart bönen eller samtalet. För mer information kontakta pilgrimspräst Anna Alebo, 046 358764 eller diakon Maria Leijman, 046 358746. Båda nås via pilgrim@lundsdomkyrka.se.

Samtal om sorg: För dig som under året förlorat en nära anhörig eller vän finns möjlighet att vara med i en samtalsgrupp där du får dela tankar och erfarenheter med andra som är i en liknande situation. Gruppen träffas sju gånger och leds av en präst och en diakon. Svenska kyrkans församlingar i Lund samverkar och grupper startas regelbundet i någon av stadens församlingar.

Enskilda samtal: Det finns möjlighet till samtal med präst eller diakon varje vardag i Domkyrkan kl 16.00-17.00. Du kan också träffa en präst eller diakon genom tidsbeställning, ring Svenska kyrkans växel tel 046-35 87 00.