verksamhetvuxenmotesplats.gif

Öppna mötesplatser

Nedan finner du en översikt över öppna mötesplatser i Lunds domkyrkoförsamling.

Trivselträffar i Lunds innerstad
Trivselträffar sker samarbete mellan Lunds domkyrkoförsamling, Allhelgonaförsamlingen och S:t Peters klosters församling. Träffarna alternerar mellan de olika församlingarna. Här finns höstens program. Välkommen!

Lunds domkyrkas vänner
Lunds domkyrkas vänner är en ideell förening som verkar för Domkyrkan i Lund. Tillsammans med församlingen bjuder LDV in till öppna föreläsningar och sammankomster med föredrag. Här finns programmet för våren 2014. Alla är välkomna till föreläsningarna, både medlemmar och icke medlemmar. Ingen föranmälan behövs.

Pilgrimsplats Liberiet
Från och med den 13 november 2014 stängs Pilgrimsplatsen för en efterlängtad renovering. Renoveringen pågår sedan hela 2015. Verksamheten fortsätter som vanligt i nya lokaler. Pilgrimsbönerna är som tidigare i Domkyrkans krypta onsdag, torsdag och fredag kl 9.00-9.15. Bibelsamtalen efter pilgrimsbönen är i rummet Donatus i Domkyrkoforum.
Onsdagar kl 10.00-12.00 kan du träffa pilgrimsvärdar på Torget i Domkyrkoforum för att få kartor och aktuell information om vandringar.
Har du frågor, kontakta gärna pilgrimspräst Anna Alebo, 046 35 87 64, pilgrim@lundsdomkyrka.se. Läs mer på pilgrimsvagen.se