verksamhetvuxenmotesplats.gif

Öppna mötesplatser

Nedan finner du en översikt över öppna mötesplatser i Lunds domkyrkoförsamling.

Trivselträffar i Lunds innerstad
Trivselträffar sker samarbete mellan Lunds domkyrkoförsamling, Allhelgonaförsamlingen och S:t Peters klosters församling. Träffarna alternerar mellan de olika församlingarna. Här finns höstens program. Välkommen!

Lunds domkyrkas vänner
Lunds domkyrkas vänner är en ideell förening som verkar för Domkyrkan i Lund. Tillsammans med församlingen bjuder LDV in till öppna föreläsningar och sammankomster med föredrag. Här finns programmet för våren 2014. Alla är välkomna till föreläsningarna, både medlemmar och icke medlemmar. Ingen föranmälan behövs.

Pilgrimsplats Liberiet
På Pilgrimsplatsen, söder om Domkyrkan finns information om pilgrimsvandringar, kartor och böcker om pilgrimsliv. Här kan du sitta ner en stund för att läsa och samtala. Läs mer på pilgrimsvagen.se