Lunds domkyrkas exteriör

Nattkyrkan, en mötesplats i natten

Nattkyrkan är en mötesplats i Lunds domkyrka för stillhet, reflektion, enskilda samtal, fika, andakt och gemenskap.

Nattkyrkan är öppen ungefär en fredagskväll i månaden, kl 21.00 till 24.00. Vi firar en enkel mässa cirka 22.30. Välkommen!

Datum våren 2014
Fredag 7 februari Kärlek
Gäster är Gunnar Svebring,  sång och gitarr och Per Lundahl, sång och gitarr.

Fredag 14 mars Medmänsklighet
Gäster är Sånggruppen Volare under ledning av Gösta Petersen, Internationella studentkören samt Per Lundahl.

Fredag 11 april Glädje

Fredag 16 maj Stillhet mitt i bruset

Lördag 17 maj Nattkyrka i karnevalstid; I kärlekens tecken

Information
Maria Leijman, diakon, 046-35 87 46, maria.leijman@svenskakyrkan.se
Nattkyrkan äger rum i samverkan med Sensus.