verks_gemenskapruntbordet.jpg

Gemenskap runt bordet

Gemenskap runt bordet är en annorlunda gudstjänst i Lunds domkyrka.
Vi samtalar, delar tankar om ett ämne och firar en enkel nattvardsmässa.
Tisdagar kl 18.30–19.30.

Allt sker vid samma bord. Först har vi en introduktion om kvällens tema och därefter får alla som vill dela egna tankar om ämnet. Då riddarna i Domkyrkan slå sina åtta slag, avslutas kvällen med en enkel bordsmässa med glutenfritt bröd och alkoholfritt vin.

Gudstjänsten firas i samarbete med Diakonicentralen. Teman för hösten 2014 är 30 september; Änglar, 28 oktober; Helgon och 25 november; Barn. Välkommen!

Vill du veta mer, kontakta gärna Maria Leijman, Veronica Helm Andréasson eller Mats Jirefalk, växel 046 35 87 00.