gtj_forbon.jpg

Mässa av, med och för ungdomar

Några gånger per termin firas en mässa i Lunds domkyrka av, med och för ungdomar. 

Välkommen till en mötesplats av och med ungdomar från Lundatrakten. I Domkyrkan firas några gånger per termin en mässa av, med och för ungdomar. I mässan medverkar ungdomar med dialogpredikan, solomusik, delande av en livsberättelse, förbön, husband, med att duka nattvardsbordet och att dela ut nattvarden. Vid varje tillfälle samlas cirka 100 personer på mässan – allt ifrån konfirmander till äldre ungdomar. Mässan börjar klockan 15.30 i Domkyrkans dopkapell.

Våren 2015
Söndagen den 15 februari Lights inspirerad av Ellie Golding.
Söndagen den 15 mars The sharing song inspirerad av Jack Johnson.
Söndagen den 12 april Living each day blind inspirerad av The Darkness.

Information
Fredrik Beverhjelm, fredrik.beverhjelm@svenskakyrkan.se, 046 35 87 45.