kontakt_nationell.jpg

Nationell nivå samordnar

Svenska kyrkans nationella nivån samordnar frågor som är gemensamma för hela kyrkan. Sätet finns i Uppsala där även Svenska kyrkans främste företrädare, ärkebiskop Anders Wejryd, arbetar.

Svenska kyrkans nationella nivå ansvarar för de frågor som är gemensamma för hela Svenska kyrkan. Dit hör t.ex. kyrkliga utbildningar, ekumeniska relationer, samordning av den internationella verksamheten, informationsarbete och kulturfrågor. Dessutom skall Svenska kyrkans nationella nivå fungera som kyrkans röst i det offentliga samtalet, såväl i Sverige som internationellt.

Den nationella nivåns arbete styrs av Svenska kyrkans högsta beslutande organ, Kyrkomötet, och utförs till största delen i kyrkokansliet i Uppsala. I kyrkokansliet finns ärkebiskopen och hans närmaste medarbetare. Ärkebiskop Anders Wejryd är Svenska kyrkans främste företrädare. Anders Wejryd har tidigare bland annat varit biskop i Växjö stift och direktor Ersta diakoni. Anders Wejryd blev ärkebiskop i Svenska kyrkan år 2006.