kontakt_kr.jpg

Församlingsrådets ledamöter

I Lunds domkyrkoförsamling finns ett församlingsråd som fungerar som församlingens styrelse.

Styrelsen för Lunds pastorat kallas kyrkorådet. Var fjärde år är det kyrkoval i Svenska kyrkan. Då får alla kyrkotillhöriga (dvs alla medlemmar) möjlighet att vara med och rösta på de kandidater till kyrkofullmäktige för de kommande fyra åren.

Styrelsen i Lunds domkyrkoförsamling kallas församlingsrådet, här är dess ledamöter:

Ordinarie ledamöter​

Clara Sjöberg

​​Mats Lindén

​​Helén Persson, ordförande

​​Oscar Styf, vice ordförande

​​Anders Bexell

​​Hilda Lind

​​Michael Cervin

​​Eva Willquist

 

Ersättare​​

Christina Nilsson-Posada

​​Kerstin Persson Wester

​​Karin Hedner

​​Patrik Kristiansson