Kontaktuppgifter och organisation

Hur är Svenska kyrkan uppbyggd? Hur gör jag för att bli medlem? Och vem sitter i styrelsen för Lunds domkyrkoförsamling? I den här avdelningen av hemsidan får du svar på dessa, och många andra, frågor.


Bli medlem i Svenska kyrkan
Tillhörigheten till Svenska kyrkan förenar ca 7 miljoner människor i Sverige. Den som frågar dessa olika människor om deras inställning till Svenska kyrkan får skilda svar.

Du gör det möjligt
Svenska kyrkans medlemmar står för huvuddelen av kostnaderna för vården och underhållet av Sveriges alla medeltida kyrkobyggnader.

Kontakta oss
Du är välkommen att ta kontakt med Lund domkyrkoförsamling, gör det enklast genom att fylla i formuläret på denna sida.
Domkyrkoplatsen_mindre_domkyrkoforum_300
Besök eller boka Domkyrkoforum
Domkyrkoforum är ritat av arkitekten Carmen Izquierdo. Första advent 2011 invigdes huset och Domkyrkoplatsen, som är gestaltad av landskapsarkitekten Charlotte Lund. Välkommen att besöka Domkyrkoforum för att ta en kopp kaffe eller bara sitta ner en stund. Du kan också boka lokal för konferens och middag.