Kalendariet

torsdag 12 februari
10:00
Monotypier - Utställning på Väggen
Domkyrkoforum
M Richter
12:00
Middagsmässa
Domkyrkan
Präst: Kerstin Hesslefors Persson
Musiker: Stefan Ekblad
Domkyrkans ur spelar före gudstjänsten
15:00
Klockspel och Domkyrkans ur spelar
Domkyrkan
16:00
Präst/diakon tillgänglig för samtal
Domkyrkan
18:30
Mässa med sånger från Taizé
Domkyrkan
Plats: Domkyrkan, kryptan
Präst: Lisa Vinsander
fredag 13 februari
08:00
Morgonmässa
Domkyrkan
Plats: Domkyrkan, högkoret
Präst: Biskop Johan Tyrberg
Präst: Per Arne Joelsson
Musiker: Janåke Larson
09:00
Pilgrimsbön
Domkyrkan
Plats: Domkyrkan, kryptan
Samtal om dagens bibeltext kl. 09.20-09.50 i Donatus, Domkyrkoforum
10:00
Domkyrkoforum
Domkyrkoforum
Välkommen att sitta ner en stund, få information om Domkyrkan eller titta på utställningar. Kaffeservering
Öppet till kl 17.00
10:00
Monotypier - Utställning på Väggen
Domkyrkoforum
M Richter
12:00
Middagsbön
Domkyrkan
Präst: Fredrik Beverhjelm
Musiker: Janåke Larson
Domkyrkans ur spelar innan gudstjänsten
15:00
Klockspel och Domkyrkans ur spelar
Domkyrkan
15:30
PAUS
Domkyrkan
Plats: Domkyrkan, kryptan
16:00
Präst/diakon tillgänglig för samtal
Domkyrkan
lördag 14 februari
10:00
Orgelkonsert
Domkyrkan
Tomas Willstedt
10:30
Domkyrkoforum
Domkyrkoforum
Välkommen att sitta ner en stund, få information om Domkyrkan eller titta på utställningar. Kaffeservering
Öppet till kl 17.00
10:30
Monotypier - Utställning på Väggen
Domkyrkoforum
M Richter
12:00
Dopgudstjänst
Domkyrkan
15:00
Klockspel och Domkyrkans ur spelar
Domkyrkan
söndag 15 februari
11:00
Högmässa
Domkyrkan
Präst: Kerstin Hesslefors Persson
Präst: Lisa Vinsander
Diakon: Maria Leijman
Musiker: Tomas Willstedt
Kör: Renässansensemblen. Kollekt tas upp till Svenska kyrkans internationella arbete.
12:30
Domkyrkoforum
Domkyrkoforum
Välkommen att sitta ner en stund, få information om Domkyrkan eller titta på utställningar. Kaffeservering
Öppet till kl 17.00
12:30
Monotypier - Utställning på Väggen
Domkyrkoforum
M Richter
Sida: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8