Kalendariet

söndag 30 november
09:00
Klockspel
Domkyrkan
11:00
Högmässa
Domkyrkan
Plats: Domkyrkan, mittskeppet
Präst: Fredrik Modéus
Präst: Kerstin Hesslefors Persson
Musiker: Stefan Ekblad
Katedralkören
Kollekt tas upp til Svenska kyrkans internationella arbete
12:30
Domkyrkoforum
Domkyrkoforum
Välkommen att sitta ner en stund, få information om Domkyrkan eller titta på utställningar.Öppet till kl 15.00
15:00
Klockspel och uret spelar
Domkyrkan
Domkyrkans astronomiska ur spelar
15:30
Sånger i advent
Domkyrkan
Präst: Josefin Gustafsson Andersson
Musiker: Stefan Ekblad
17:00
Holy Communion Service
Domkyrkan
Plats: Domkyrkan, dopkapellet
Präst: Jan Kjellström
19:00
Söndagskväll i Kryptan
Domkyrkan
Lund lyser - Bön för tolerans och mänskliga rättigheter
Studentprästerna bjuder in till ljuständning, bön och musik
måndag 1 december
08:00
Laudes
Domkyrkan
Plats: Domkyrkan, högkoret
Präst: Lena Sjöstrand
09:00
Klockspel
Domkyrkan
10:00
Domkyrkoforum
Domkyrkoforum
Välkommen att sitta ner en stund, få information om Domkyrkan eller titta på utställningar. Öppet till kl 17.00
12:00
Middagsmässa
Domkyrkan
Präst: Lena Sjöstrand
Musiker: Stefan Ekblad
15:00
Klockspel och uret spelar
Domkyrkan
16:00
Präst/diakon tillgänglig för samtal
Domkyrkan
tisdag 2 december
08:00
Morgonmässa
Domkyrkan
Plats: Domkyrkan, dopkapellet
Präst: Fredrik Modéus
Musiker: Tomas Willstedt
09:00
Klockspel
Domkyrkan
10:00
Domkyrkoforum
Domkyrkoforum
Välkommen att sitta ner en stund, få information om Domkyrkan eller titta på utställningar. Öppet till kl 17.00
12:00
Middagsbön
Domkyrkan
Plats: Domkyrkan, mittskeppet
Präst: Veronica Helm Andréasson
Musiker: Tomas Willstedt
Mikaelskören sjunger under ledning av Stefan Ekblad
15:00
Klockspel och uret spelar
Domkyrkan
16:00
Präst/diakon tillgänlig för samtal
Domkyrkan
onsdag 3 december
08:00
Morgonmässa
Domkyrkan
Plats: Domkyrkan, dopkapellet
Präst: Lena Sjöstrand
Musiker: Stefan Ekblad
09:00
Klockspel
Domkyrkan
Sida: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9