Kalendariet

onsdag 10 september
12:00
Middagsbön
Lunds Domkyrka
Plats: Domkyrkan, mittskeppet
Präst: Josefin Gustafsson Andersson
Musiker: Stefan Ekblad
15:00
Klockspel och uret spelar
Lunds Domkyrka
Domkyrkans astronomiska ur spelar
16:00
Präst/diakon tillgänglig för samtal
Lunds Domkyrka
18:00
Vesper
Lunds Domkyrka
Plats: Domkyrkan, kryptan
Leds av Killans bönegemenskap
18:30
Ljusmässa på världssuicidpreventionsdagen
Lunds Domkyrka
Musiker: Janåke Larson
Världssuicidpreventionsdagen
SPES Skånekretsen. Präst, Bernt Eriksson.
Mässa kl 18.30 ersätter ordinarie kvällsmässa.
18:30
Onsdagsmässa
Plats: Domkyrkan, sjuarmade ljusstakens kapell
torsdag 11 september
08:00
Laudes
Lunds Domkyrka
Plats: Domkyrkan, högkoret
Präst: Anna Alebo
09:00
Klockspel
Lunds Domkyrka
09:00
Pilgrimsbön
Lunds Domkyrka
Plats: Domkyrkan, kryptan
Efter bönen samtal om dagens bibeltext i Pilgrimsplats Liberiet 9.20-9.50
12:00
Middagsmässa
Lunds Domkyrka
Präst: Jan Kjellström
Musiker: Stefan Ekblad
15:00
Klockspel och uret spelar
Lunds Domkyrka
Domkyrkans astronomiska ur spelar
16:00
Präst/diakon tillgänglig för samtal
Lunds Domkyrka
18:00
Kick-off för Världens barninsamlingen
Domkyrkoforum, Hörsalen
18:30
Mässa med sånger från Taizé
Lunds Domkyrka
Plats: Domkyrkan, kryptan
fredag 12 september
08:00
Morgonmässa
Lunds Domkyrka
Plats: Domkyrkan, högkoret
Präst: Biskop Johan Tyrberg
Präst: Per Arne Joelsson
Musiker: Janåke Larson
09:00
Klockspel
Lunds Domkyrka
09:00
Pilgrimsbön
Lunds Domkyrka
Plats: Domkyrkan, kryptan
Efter bönen samtal om dagens bibeltext i Pilgrimsplats Liberiet 9.20-9.50
12:00
Middagsbön
Lunds Domkyrka
Plats: Domkyrkan, mittskeppet
Präst: Fredrik Beverhjelm
Musiker: Janåke Larson
13:30
Begravningsgudstjänst
Lunds Domkyrka
15:00
Klockspel och uret spelar
Lunds Domkyrka
Domkyrkans astronomiska ur spelar
15:30
Paus
Lunds Domkyrka
Plats: Domkyrkan, kryptan
Präst: Fredrik Beverhjelm
gudstjänsten leds av domkyrkoförsamlingens konfirmandledare
Sida: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9