Kalendariet

torsdag 5 februari
15:00
Klockspel och Domkyrkans ur spelar
Domkyrkan
16:00
Präst/diakon tillgänglig för samtal
Domkyrkan
18:30
Taizé in english
Domkyrkan
Plats: Domkyrkan, kryptan
Präst: Jan Kjellström
fredag 6 februari
08:00
Morgonmässa
Domkyrkan
Plats: Domkyrkan, högkoret
Präst: Biskop Johan Tyrberg
Präst: Per Arne Joelsson
Musiker: Janåke Larson
09:00
Pilgrimsbön
Domkyrkan
Plats: Domkyrkan, kryptan
Samtal om dagens bibeltext kl. 09.20-09.50 i Donatus, Domkyrkoforum
12:00
Middagsbön
Domkyrkan
Präst: Fredrik Beverhjelm
Musiker: Janåke Larson
Domkyrkans ur spelar innan gudstjänsten
15:00
Klockspel och Domkyrkans ur spelar
Domkyrkan
15:30
PAUS
Domkyrkan
Plats: Domkyrkan, kryptan
16:00
Präst/diakon tillgänglig för samtal
Domkyrkan
lördag 7 februari
10:00
Körkonsert
Domkyrkan
Ensemble 14
dir. Stefan Ekblad
10:45
Bland araber och judar
Domkyrkoforum
Plats: Laurentiisalen
Ansvarig: Veronica Helm Andréasson
Föredrag av Bengt Knutsson, docent, orientalist och diplomat.
Samlingen inleds med kaffe
Arr. Lunds domkyrkas vänner
11:00
Öppen visning, svenska
Domkyrkan
12:00
Dopgudstjänst
Domkyrkan
15:00
Klockspel och Domkyrkans ur spelar
Domkyrkan
17:00
Uppbrott
Domkyrkan

Konsert för kör, orgel och klockspel
Text Britt G. Hallqvist
Musik Johan-Magnus Sjöberg
Verket uruppfördes under Lund Choral Festival hösten 2014
Fri entré
söndag 8 februari
11:00
Högmässa
Domkyrkan
Präst: Josefin Gustafsson Andersson
Präst: Fredrik Beverhjelm
Musiker: Stefan Ekblad
Koralkören. Kollekt tas upp till Förbundet kyrkomusik i Lunds stift.
12:30
Öppen visning, engelska
Domkyrkan
15:00
Klockspel och Domkyrkans ur spelar
Domkyrkan
17:00
Holy Communion Service
Domkyrkan
Plats: Domkyrkan, dopkapellet
Präst: Jan Kjellström
Musiker: Stefan Ekblad
måndag 9 februari
08:00
Laudes
Domkyrkan
Plats: Domkyrkan, högkoret
Präst: Lena Sjöstrand
09:00
Klockspel
Domkyrkan
Sida: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6