Kalendariet

onsdag 3 september
10:00
Utställning
Domkyrkoforum, Torget
Plats: Domkyrkoforum
Ansvarig: Lena Sjöstrand
Detaljer från Domkyrkan.
Fotografi, Lars Berggren
12:00
Middagsbön
Lunds Domkyrka
Plats: Domkyrkan, mittskeppet
Musiker: Stefan Ekblad
Clara Sjöberg
14:50
Klockspel och uret spelar
Lunds Domkyrka
Domkyrkans astronomiska ur spelar
16:00
Präst/diakon tillgänglig för samtal
Lunds Domkyrka
18:00
Vesper
Lunds Domkyrka
Plats: Domkyrkan, kryptan
Leds av Killans bönegemenskap
18:30
Onsdagsmässa
Lunds Domkyrka
Plats: Domkyrkan, sjuarmade ljusstakens kapell
Präst: Lena Sjöstrand
Musiker: Janåke Larson
19:30
Ett himla liv - en kväll om livsval
Domkyrkoforum, Hörsalen
Patricia Tudor Sandahl psykoterapeut och författare
Kväll i serien Finn rum för samtal
Fri entré
Samarr. med S:t Lukas i Lund
torsdag 4 september
08:00
Laudes
Lunds Domkyrka
Plats: Domkyrkan, högkoret
Präst: Anna Alebo
09:00
Klockspel
Lunds Domkyrka
09:00
Pilgrimsbön
Lunds Domkyrka
Plats: Domkyrkan, kryptan
Efter bönen samtal om dagens bibeltext i Pilgrimsplats Liberiet 9.20-9.50
10:00
Utställning
Domkyrkoforum, Torget
Plats: Domkyrkoforum
Ansvarig: Lena Sjöstrand
Detaljer från Domkyrkan.
Fotografi, Lars Berggren
12:00
Middagsmässa
Lunds Domkyrka
Präst: Kerstin Hesslefors Persson
Musiker: Stefan Ekblad
14:50
Klockspel och uret spelar
Lunds Domkyrka
Domkyrkans astronomiska ur spelar
16:00
Präst/diakon tillgänglig för samtal
Lunds Domkyrka
18:30
Mässa med sånger från Taizé
Lunds Domkyrka
Plats: Domkyrkan, kryptan
fredag 5 september
08:00
Morgonmässa
Lunds Domkyrka
Plats: Domkyrkan, högkoret
Präst: Biskop Johan Tyrberg
Präst: Per Arne Joelsson
Musiker: Janåke Larson
09:00
Klockspel
Lunds Domkyrka
09:00
Pilgrimsbön
Lunds Domkyrka
Plats: Domkyrkan, kryptan
Efter bönen samtal om dagens bibeltext i Pilgrimsplats Liberiet 9.20-9.50
12:00
Middagsbön
Lunds Domkyrka
Plats: Domkyrkan, mittskeppet
Präst: Fredrik Beverhjelm
Musiker: Janåke Larson
14:50
Klockspel och uret spelar
Lunds Domkyrka
Domkyrkans astronomiska ur spelar
15:30
Paus
Lunds Domkyrka
Plats: Domkyrkan, kryptan
Präst: Fredrik Beverhjelm
gudstjänsten leds av domkyrkoförsamlingens konfirmandledare
Sida: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9