Kalendariet

torsdag 21 augusti
09:00
Domkyrkoforum
Domkyrkoforum
Välkommen att sitta ner en stund, få information om Domkyrkan eller titta på utställningar. Öppet till kl 16.00
09:00
Klockspel
Lunds Domkyrka
09:00
Pilgrimsbön
Lunds Domkyrka
Plats: Domkyrkan, kryptan
Efter bönen samtal om dagens bibeltext i Pilgrimsplats Liberiet 9.20-9.50
09:20
Bibelsamtal
Pilgrimsplats Liberiet
Samtal om dagens bibeltext
10:00
Pilgrimsplats Liberiet
Pilgrimsplats Liberiet
Lunds stifts pilgrimscentrum
Här finns information om pilgrimsvandring mm
Öppet tilll kl. 12.00
11:00
Öppen visning, svenska
Lunds Domkyrka
Börjar i Domkyrkoforum
12:00
Brittsommar - kyrkospel med mässa
Lunds Domkyrka
Präst: Josefin Gustafsson Andersson
ett spel om utsatthet och medkänsla. Dikter och psalmer av Britt G. Hallqvist och nyskrivna texter av dramatikern Gertrud Larsson.
14:30
Öppen visning, engelska/Free guided tour in English
Lunds Domkyrka
The tour starts in Domkyrkoforum
16:00
Präst/diakon tillgänglig för samtal
Lunds Domkyrka
18:30
Brittsommar - kyrkospel med mässa
Lunds Domkyrka
Präst: Josefin Gustafsson Andersson
ett spel om utsatthet och medkänsla. Dikter och psalmer av Britt G. Hallqvist och nyskrivna texter av dramatikern Gertrud Larsson.
18:30
Vandring längs Barmhärtighetens väg
Pilgrimsplats Liberiet
Präst: Anna Alebo
Samling vid Pilgrimsplats Liberiet. Anmälan senast dagen innan till pilgrim@lundsdomkyrka.se
Vi söker efter barmärtighetens doft i Lund. vandringen börjar hos Helige Laurentius och längs vägen får vi möta berättelserna om Mäster Palle, Sankt Stefan m.fl.
fredag 22 augusti
08:00
Morgonmässa
Lunds Domkyrka
Plats: Domkyrkan, högkoret
Präst: Biskop Stephan Dokolo
Präst: Marie Körner
Musiker: Janåke Larson
08:30
Ögonblick - Moments
Lunds Domkyrka
Plats: Domkyrkan, kryptan
Skulpturer av Karin Wiberg
Några verk finns i Domkyrkoforum
08:50
Tyst bön
Lunds Domkyrka
Plats: Domkyrkan, kryptan
09:00
Domkyrkoforum
Domkyrkoforum
Välkommen att sitta ner en stund, få information om Domkyrkan eller titta på utställningar. Öppet till kl 16.00
09:00
Klockspel
Lunds Domkyrka
09:00
Pilgrimsbön
Lunds Domkyrka
Plats: Domkyrkan, kryptan
Efter bönen samtal om dagens bibeltext i Pilgrimsplats Liberiet 9.20-9.50
09:20
Bibelsamtal
Pilgrimsplats Liberiet
Samtal om dagens bibeltext
10:00
Pilgrimsplats Liberiet
Pilgrimsplats Liberiet
Lunds stifts pilgrimscentrum
Här finns information om pilgrimsvandring mm
Öppet tilll kl. 12.00
11:00
Öppen visning, svenska
Lunds Domkyrka
Börjar i Domkyrkoforum
12:00
Middagsmässa
Lunds Domkyrka
Plats: Domkyrkan, mittskeppet
Präst: Veronica Helm Andréasson
Musiker: Janåke Larson
Sida: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9