Kalendariet

fredag 18 april
10:00
Domkyrkoforum
Domkyrkoforum
STÄNGT
10:00
Kryptan stängd
Lunds Domkyrka
Det astronomiska uret spelar ej
11:00
Långfredagsgudstjänst
Lunds Domkyrka
Plats: Domkyrkan, mittskeppet
Präst: Fredrik Modéus
Diakon: Maria Leijman
Musiker: Tomas Willstedt
Renässansensemblen
15:00
Korsandakt
Lunds Domkyrka
Präst: Fredrik Beverhjelm
Musiker: Tomas Willstedt
Långfredagsvandring
17:00
Gravläggningsgudstjänst
Lunds Domkyrka
Präst: Fredrik Beverhjelm
Musiker: Tomas Willstedt
lördag 19 april
10:00
Kryptan stängd hela dagen
Lunds Domkyrka
Det astronomiska uret spelar ej
10:30
Domkyrkoforum
Domkyrkoforum
STÄNGT
23:30
Påsknattsmässa
Lunds Domkyrka
Präst: Biskop Antje Jackelén
Musiker: Tomas Willstedt
söndag 20 april
09:00
Klockspel
Lunds Domkyrka
11:00
Högmässa
Lunds Domkyrka
Plats: Domkyrkan, mittskeppet
Präst: Kerstin Hesslefors Persson
Präst: Fredrik Modéus
Diakon: Maria Leijman
Musiker: Stefan Ekblad
Katedralkören under ledning av Stefan Ekblad
12:30
Domkyrkoforum
Domkyrkoforum
Välkommen att sitta ner en stund, få information om Domkyrkan eller titta på utställningar.Öppet till kl 15.00
15:00
Klockspel
Lunds Domkyrka
17:00
Holy Communion Service
Lunds Domkyrka
Plats: Domkyrkan, dopkapellet
Präst: Jan Kjellström
Musiker: Stefan Ekblad
Koralkören under ledning av Stefan Ekblad
måndag 21 april
09:00
Klockspel
Lunds Domkyrka
11:00
Högmässa
Lunds Domkyrka
Plats: Domkyrkan, mittskeppet
Präst: Veronica Helm Andréasson
Präst: Lena Sjöstrand
Musiker: Stefan Ekblad
12:30
Domkyrkoforum
Domkyrkoforum
Ansvarig: Susan Larsson
Välkommen att sitta ner en stund, få information om Domkyrkan eller titta på utställningar. Öppet kl 12.30 - 15.00
14:00
Teckenspråkig gudstjänst
Lunds Domkyrka
Plats: Domkyrkan, dopkapellet
Präst: Beata Sandell
15:00
Klockspel
Lunds Domkyrka
tisdag 22 april
08:00
Morgonmässa
Lunds Domkyrka
Plats: Domkyrkan, dopkapellet
Präst: Fredrik Modéus
Musiker: Tomas Willstedt
09:00
Klockspel
Lunds Domkyrka
09:00
Utställning
Lunds Domkyrka
Plats: Domkyrkan, kryptan
Livets källa
Konstnär Johanna Berg
Fotografier
Sida: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10