avdel_gudstjanst.jpg

Gudstjänst & kristen tro

I 2000 år har det kristna budskapet förts vidare från generation till generation.  Lunds domkyrka har varit en mötesplats för människors andliga längtan sedan 1100-talet. Men kristen tro är inget som var då. Det är något som i allra högsta grad är här och nu. Läs hur några vanliga Lundabor tänker kring kyrka och tro.


Flera gudstjänster varje dag
I Lunds domkyrka firas över 20 gudstjänster varje vecka med olika tilltal och inriktningar. Här kan du läsa schemat för en normalvecka i Domkyrkan.

Lämna ett förbönsämne
I alla gudstjänster ber vi en förbön, en bön för händelser, personer och sammanhang i vår omvärld. Påverka vad vi ska be för.

Fick min tro plats?
Anna Hector började söka en tro under gymnasietiden i Växjö. Som student Lund letade hon ett sammanhang där tron fick plats.

Jag borde vara vaccinerad mot tro
Möt Helmer Ahlbäck, den pensionerade rektorn, som trots sin uppväxt i Schartaus skugga hittade hem till kyrkan.