Vandra till heliga platser i Lund

2014-09-04 11:47 av | Lämna kommentar

pilgrim1
Den 7 oktober 2014 kl 18.00-20.00 kan du följa med på en meditativ vandring mellan de försvunna kyrkorna i Lund. Vi vandrar från altare till altare och lyssnar till deras berättelser.

Vi samlas vid Pilgrimsplats Liberiet söder om Lunds domkyrka.

Anmäl dig senast dagen innan till pilgrim@lundsdomkyrka.se

Information
pilgrimspräst Anna Alebo, 046 35 87 64, diakon Maria Leijman, 046 35 87 46.

himmel_liberiet

 

Kom och få en pilgrimsupplevelse i Lund

2014-09-04 11:42 av | Lämna kommentar

rosor_lund
Vill du komma med en grupp och fördjupa dig i vad pilgrimsvandring är och få en pilgrimsupplevelse?

Förutom föredrag och samtal om pilgrimsvandring finns tre olika vandringar som du kan göra.

labyrinten

Vandring i labyrinten
Du behöver inte vandra långt eller länge för att vara pilgrim. Viktigast är att gå djupt. Mitt i stadens vimmel  kan du öva dig att vandra på djupet.

Vandring till heliga platser i Lund
Vi vandrar till en del av de tjugofyra kyrkor och kloster som revs i Lund vid den danska reformationen år 1536. Platserna är glömda men bor i markens minne. För den som upptäcker alla altarplatser under sina fötter kan en vanlig vandring genom staden förvandlas till en bön.

domkyrkan_höst

Vandring längs Barmhärtighetens väg
Vi söker barmhärtighetens doft i Lund och möter bland annat Den helige Laurentius och Mäster Palle. Vandringsvägen är en del av Pilgrimsvägen Skåne Blekinge och går mellan Lunds domkyrka och Sankt Lars begravningsplats.

Information & anmälan
För information, anmälan och bokning av besök, pilgrim@lundsdomkyrka.se, pilgrimspräst Anna Alebo, 046 35 87 64, diakon Maria Leijman, 046 35 87 46.

Fira Domkyrkan den 15 augusti

2014-08-14 15:41 av | Lämna kommentar

Jungfru Maria
Domkyrkans grundlades på Marie Himmelfärdsdag för 911 år sedan – tror vi.

Detta firar vi fredagen den 15 augusti 2014 genom att vandra så som gjordes i Lund på senmedeltiden. Vi stannar till vid varje plats där det då fanns en kyrka, lyssnar till berättelsen om platsen, ber en bön och vandrar sedan vidare.

Start kl 10.00 vid Pilgrimsplats Liberiet. Vandringen avslutas i Lunds domkyrka cirka kl 15.00.

Du behöver väl ingångna skor och regnkläder vid behov.

Välkommen att vandra hela sträckan eller bara en del av vägen. Om du bara vill vandra halva dagen kan du vara med 10.00-11.30 eller 12.30-15. Klockan 11.30 (cirka) -12.30 äter vi en enkel lunch på Pilgrimsplats Liberiet mot självkostnadspris. Vandringen kommer att ske under både samtal och tystnad. Ingen anmälan behövs.

Vandringen leds av domkyrkoguide Anita Larsson, pilgrimspräst Anna Alebo, diakon Maria Leijman m fl.

Har du frågor och vill ha information om tider och platser att ansluta längs vandringsvägen? Kontakta Pilgrimsplats Liberiet, pilgrim@lundsdomkyrka.se, 046 35 87 64.

Vandra med Frälsarkransen i bönens trädgård

2014-07-31 11:32 av | Lämna kommentar

pilgrimsträdgård

Det sägs att en trädgård är en vän du kan hälsa på när som helst och visst stämmer väl det. Vid Kusmarks kyrka utanför Skellefteå finns Frälsarkransen – bönens trädgård.

pilgrimsträdgård1

Du är välkommen när du vill för att hitta just din favoritpärla. Alldeles intill kyrkan i Kusmark har en trädgård växt fram. Det är en böne- och meditationsträdgård med armbandet Frälsarkransen som förebild. Trädgården invigdes med pompa och ståt 1-2 juli 2012.

doppärlandopduva

Här förenas jorden med himlen, det fysiska livet med det andliga. Det naturen och människan skapat samsas på en plats, en plats där naturen och själen kan växa tillsammans. Ett besök i trädgården är en hälsokur för det inre.

blåblommorbekymmerslöshetspärlornapilgrimsträdgård3

Här kan du läsa mer om trädgården och församlingen.

Det finns också en blogg om böneträdgården.

gudspärlan

uppståndelsepärlan

900-årigt pilgrimsmärke på en lyktstolpe nära dig

2014-06-10 14:08 av | Lämna kommentar

pilgrimsmärke1
I 900 år gömde sig ett litet kors i en nisch i Lunds domkyrkas krypta. Nu har korset lämnat sitt gömställe och lyser i solen på stadens lyktstolpar och vägskyltar.

Byt blick nästa gång du är ute och vandrar i Lund. Kanske får du syn på ett av dessa röd-gula märken som Peter Johnsen från Lunds kommun och Anna Alebo från Lunds domkyrka klistrat upp för att visa att här går Pilgrimsvägen Skåne Blekinge.
Sko_kärlek_pilgrim

Pilgrimsvägen börjar i väster i Malmö. Första delen får pilgrimen söka sig fram med hjälpa av karta och vägbeskrivning. Så fort vandraren kliver över gränsen in i Lunds kommun finns dessutom dessa pilgrimsmärken uppklistrade som en ytterligare hjälp för pilgrimen att hitta rätt. Märkena börjar alltså dyka upp vid S:t Lars begravningsplats och finns sedan hela Pilgrimsvägens sträckning via Helgeandskyrkan, Stadsparken, Klostergatan, Kiliansgatan, S:t Jörgens park, Hardebergaspåret, Vipeholm, S:t Knuts kyrka, Hardeberga kyrka, Billebjer, Heligkorskyrkan i Dalby och….ja längre än så har vi ännu inte kommit. Men under sommaren kommer vi att fortsätta ända till Harlösa kyrka.

Strax väster om Torna Hällestad ansluter Pilgrimsvägen till Skåneleden och under sommaren kommer Lunds kommun att komplettera Skåneledens orangea färg med Pilgrimsvägens gula.

pilgrimskorset

Så kom det sig alltså att ett kors inhugget i sten fått sin frihet och gett sig ut på pilgrimsfärd. Samma kors har landat i labyrintens mitt på Domkyrkoplatsen.
Och ser du något glimma på en ryggsäck eller vandringsskjorta så kan det vara samma lilla kors som denne vandrare fått när hon nått Lunds domkyrka som pilgrim.

Alla kartor över hela Pilgrimsvägen Skåne Blekinge ligger ute på www.pilgrimsvagen.se och kan där skrivas ut i A3-format och i färg för att få bästa läsbarhet. Till några av kartorna finns även klara vägbeskrivningar som mellan Lund och S:t Olof och under sommaren  kommer fler läggas ut.

äng_hundkex

Natur- och kulturvandring längs Pilgrimsvägen

2014-06-04 14:56 av | Lämna kommentar

domkyrkan_gröna_träd
Helgen 6-8 juni genomför Leader Lundaland och Leader Ystad-Österlen en kultur- och naturvandring längs Pilgrimsvägen Skåne Blekinge. Vägen invigdes i maj 2009. En av delsträckorna är den mellan Lunds domkyrka och Sankt Olofs kyrka på Österlen.

En pilgrimsväg går alltid mot ett heligt mål. I den kristna traditionen vandrar pilgrimerna från kyrka till kyrka, från altare till altare. Är man pilgrim vandrar man ofta med pilgrimens sju nyckelord: frihet, enkelhet, tystnad, bekymmerslöshet, långsamhet, andlighet och delande. Pilgrimsstaven är symbolen för pilgrimen att han eller hon inte vandrar ensam utan med Jesus Kristus vid sin sida.

pilgrimsstav_domkyrkan3

Men man kan vandra på olika sätt längs en pilgrimsväg. Som nu i helgen då man valt att vandra på Pilgrimsvägen, men göra en kultur- och naturvandring.

pilgrimsvandrare

Läs mer om vandringshelgen på www.vandraiskane.se

processionskors

Pilgrimsleden märks upp genom Lunds kommun

2014-05-22 19:59 av | Lämna kommentar

på_väg

På miljövänliga el-cyklar beger sig pilgrimsprästen Anna Alebo och naturvårdsbiologen Peter Johnsen iväg för att märka pilgrimsvägen där den går genom Lunds kommun.

Anna Alebo representerar Lunds domkyrkoförsamling och Lunds stift. Peter Johnsen förvaltar Lunds kommuns skogs- och naturområden. Vid det nya kommunhuset Kristallen hämtar de sina cyklar och kör under blommande kastanjer till den inledande märkpinnen för dagen – i stadsparken. Anna provar el-cykel för första gången med stor förtjusning.
- Det känns festligt och lite kusligt, man blir fartblind, säger hon.

cyklarpilgrimsleden_märks

Om hon och Peter Johnsen kommer att använda el-cykel till märkningen av hela sträckan är hon osäker på. Pilgrimsleden går över Sankt Lars kyrkogård, väster ut via Helgeandskyrkan, Stadsparken och Klostergatan in mot Domkyrkan och sedan ut till Sankt Knuts kyrka på Linero. Sedan går leden vidare genom Lunds kommun till Hardeberga kyrka, Dalby kyrka, Torna Hällestad, Silvåkra och Harlösa kyrkor. Anna gläder sig mycket åt samarbetet med Lunds kommun.

pilgrimsmärke1

- För vår del är det framförallt en folkhälsofråga. Vi har inga vandringsleder som går från Lund i dag. Genom att pilgrimsleden märks kan människor ta tåget till Lund och sedan vandra till Skrylle friluftsområde eller Dalby. De kan vandra eller ta buss tillbaka och lämna bilen hemma. Det är ett miljövänligt sätt att turista, säger Peter Johnsen.

pilgrimsmärke

- Det är många som vill pilgrimsvandra från kyrka till kyrka. Lunds domkyrka och Dalby kyrka är delar av den långa pilgrimsvägen till Spanien eller till Norge, säger Anna Alebo.

pilgrimsledsmärkning

domkyrkan_syrener

pilgrimsvandrare

Fördjupa din tro i pilgrimskatekumenat

2014-05-08 16:00 av | Lämna kommentar

pilgrim
Pilgrimsvandringen och katekumenatet är två sätt att vandra trons och livets väg. Båda har sina djupa rötter i kyrkans historia.

I Pilgrimskatekumenatet vill vi förena dessa båda rörelser. En pilgrim vandrar mot både ett inre och ett yttre mål. Genom vandringen kan något hända med oss som förändrar oss.
En katekumen är också en pilgrim på trons och livets väg även om vandringen inte alltid tar den yttre vägens form. Katekumenatet tar sin utgångspunkt i deltagarnas längtan, erfarenhet och frågor.

Pilgrimsmussla

Pilgrimskatekumenatet kan leda till dop, dopbekräftelse eller konfirmation. Vare sig du känner dig osäker och tveksam, nyfiken eller redan har en tro kan du vara med i pilgrimskatekumenatet. Vi tänker oss nio träffar mellan september 2014 – maj 2015. En del av träffarna vandrar vi från en plats till en annan, andra träffar är på ett och samma ställe.

Killans bönegård

En gång blir en reträtt på Killans bönegård. Följande datum: 13 september, 18 oktober, 23 november 2014, 17 januari, 18 februari, 14-15 mars (reträtt), 6 april, 9 maj och 31 maj 2015.

Träffarna sker mestadels i Lund med omnejd. Vandringarnas längd och takt anpassas efter deltagarna, vandringarnas syfte är långsamhet och eftertanke. Praktiska saker som transporter och mat löser vi gemensamt efterhand.

domkyrkan

Visa mig Herre din väg och gör mig villig
att vandra den.
Den Heliga Birgittas bön

Kostnad
Självkostnadspris, mat och boende på Killans bönegård.

Anmälan
Till pilgrim@lundsdomkyrka.se senast den 29 augusti 2014.

Mer information
Magnus Heberlein, magnus.heberlein@svenskakyrkan.se eller Anna Alebo, anna.alebo@svenskakyrkan.se

Arrangörer
Nätverket Pilgrim Väster, Pilgrimsplats Liberiet, Lunds domkyrkoförsamling, Lunds stift, Sensus och Killans bönegemenskap.

gummibibeln

Ekumenisk långfredagsvandring i tystnad, bön och sång

2014-04-01 16:50 av | Lämna kommentar

Långfredagsvandring

Den 18 april är det en ekumenisk långfredagsvandring mellan Lunds kyrkor. Årets vandring börjar i Klosterkyrkan. Välkommen att vandra med!

Vi vandrar tillsammans under sång, tystnad och bön till Lunds olika kyrkor. Vandringen arrangeras av Lunds Kristna Råd i samarbete med Pilgrimsplats Liberiet, Lunds domkyrkoförsamling. Vandringen avslutas strax före kl 15.00 vid Lunds domkyrka där den som vill kan vara med på korsandakt.

11.45 Tystnad, bibelläsning och bön i Klosterkyrkan
12.30 Bibelläsning och bön vid Västerkyrkan
13.00 Bibelläsning och bön vid Etiopisk-ortodoxa kyrkan
13.20 Bibelläsning och bön vid Allhelgonakyrkan
13.35 Bibelläsning och bön på Filippi gård
13.50 Bibelläsning och bön i S:t Thomas kyrka
14.25 Bibelläsning och bön i Pingstkyrkan
15.00 Vandringen avslutas med korsandakt i Domkyrkan

pilgrimsstav_domkyrkan3

Heliga Birgittas bön
Herre visa oss din väg
och gör oss villiga att vandra den.

domkyrkan_grönt_träd

Information 
Jan Kjellström,046 35 87 37, jan.kjellstrom@svenskakyrkan.se

Pilgrimsvandra från Killans bönegård till Sankt Olofs kyrka

2014-03-27 17:33 av | Lämna kommentar

Killans bönegård
Den 29 juli kan du följa med på en pilgrimsvandring från Killans bönegård till Sankt Olofs kyrka.

Samling kl 9.30 vid Killans bönegård, Kyrkvägen 12 i Östra Vemmerlöv på Österlen.

Killans bönegård

Ta med matsäck i en ryggsäck och dryck för hela dagen, bra vandringsskor och regnkläder vid behov. Vi vandrar den cirka 13 km långa vägen längs Pilgrimsvägen Skåne Blekinge till Sankt Olofs kyrka. Klockan 15 firar vi pilgrimsmässa tillsammans med pilgrimer som kommer vandrande från flera olika håll. Till Killan kan man ta sig med buss och tåg via Simrishamn och likaså från Sankt Olof efter mässan.

Ingen kostnad. Anmäl dig gärna till pilgrim@lundsdomkyrka.se

blomman_för_dagen

Det finns möjlighet att komma redan den 28 juli till vesper, kvällsmat och pilgrimsföredrag och övernatta på Bönegården. Kostnad 300 kronor inklusive matsäck
för vandringsdagen. Obs på gården finns begränsat antal platser. Anmälan till killan@telia.com eller 0414 230 55. Läs mer om Killan på www.killan.se.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11