Lukas

2012-10-18 09:40 av | Lämna kommentar

Idag den 18 oktober har Lukas namnsdag. Han är en av de fyra evangelisterna och framställes som en bevingad oxe. I domkyrkan kan man se denna symbol på flera ställen, bl.a på den 7-armade ljusstaken. Oxen syns också på det astronomiska uret, den nedre delen. I Lukas evangelium kan vi bl.a.läsa berättelsen om Jesu födelse.

Namnet Lund

2012-09-28 11:24 av | Lämna kommentar

Namnet Lund har man försökt förklara på olika sätt genom tiderna. Att det skulle kunna kopplas till London har varit en av de teorier som man laborerat med. En annan teori, som kanske är den mest troliga, är att Lund kommer av offerlund, Lunden. Sedan man börjat gräva ut Uppåkra har man funderat över om offerlunden, som tillhörde denna järnåldersboplats ,kan ha legat någonstans i området där domkyrkan sedan växte fram. Offerlundar under hednisk tid var ofta anlagda nära en källa eller ett annat vatten. I kryptan finns ju en brunn idag som är en naturlig källa, och det är möjligt att denna källa hörde till offerlunden.

Det astronomiska uret

2012-09-17 12:44 av | Lämna kommentar

Denna dag den 17 september 1923 återinvigdes det astronomiska uret efter att ha restaurerats. Denna invigning skedde i närvaro av H M Gustav V. Det var tornurmakaren Julius Bertram-Larsen från Köpenhamn och domkyrkoarkitekten Theodor Wåhlin som gemensamt hade lyckats att återskapa denna sevärdhet. Uret hade varit nerplockat sedan 1837 efter att ha varit ur funktion under lång tid. Sedan 1923 står det i det norra sidoskeppet. Under medeltiden stod det i det södra.

Jungfru Maria

2012-08-22 11:33 av | Lämna kommentar

Idag den 22/8 är det jungfru Marie kröningsdag, då hon med kropp och själ upptogs till himmelen och där satt tillsammans med sin son Jesus Kristus. Enlig katolsk lära dog jungfru Maria den 15 augusti och då firas hennes Himmelsfärd inom den katolska kyrkan, och likaså hennes kröningsdag på oktaven, dvs åtta dagar därefter, hennes Kröning till Himladrottning.

Knut den Helige

2012-07-05 13:38 av | Lämna kommentar

Den 10 juli 1086 mördades den danske kungen Knut den Helige, eller Knut den IV som han egentligen hette under sin livstid.Hans far var Sven Estridsen. Knut föddes omkring 1043 och var kung mellan 1080 och 1086.I maj 1085 skrev han ett donationsbrev med rika gåvor till “den ännu inte fullbordade kyrkan i Lund”, dvs Lunds domkyrka. Han hävdade kungamakten och samtidigt var han en stor vän av kyrkan, som framgår av hans donationsbrev. Trots detta ökade missnöjet med honom och han mördades i S:t Albans kyrka i Odense. Han helgonförklarades rekordsnabbt – redan 1101.
Knut var gift med Adèle av Flandern (hon kallas drottning Edel i Danmark) och kungaparet fick tre barn, Karl, Ingegerd och Cecilia.
Efter Knuts död gifte Adèle om sig med Roger I Bursa, hertig av Apulien.
Den 10 juli brukar vi i Dom kyrkan sätta upp en krans invid Knuts bild i södra transeptet.

Dannebrogen sätts fram i Domkyrkan

2012-06-15 09:36 av | Lämna kommentar

I dag den 15/6 sätter Domkyrkan fram den danska flaggan Dannebrogen invid ärkebiskop Andreas Sunesens sarkofag i Dopkapellet.Detta p.g.a. att det var just denna dag år 1219 som ärkebiskopen fick motta den danska flaggan av Guds egen hand. Legenden berättar att ärkebiskop Andreas var med sin kung Valdemar Sejr på korståg i Estland för att kristna esterna.Så länge ärkebiskopen orkade hålla sina händer knäppta riktade mot himmelen i bön för danskarnas framgång, gick allt enligt planerna. Men den stackars ärkebiskopen blev ju trött i armarna och tog ner dem för att vila. Genast gick det dåligt för danskarna med kristnandet. Till sist fick man hitta på ett sätt att binda upp ärkebiskopens händer ovanför huvudet. Då rönte Danmark återigen framgång. Som ett tecken från Gud kom då Dannebrogen som en eldsflamma från himmelen rakt ner i ärkebiskop Andreas Sunesens händer.
Danmark har en av världens äldsta flaggor, kanske den äldsta.
Dannebrogen i Domkyrkan flyttas i kväll till det södra kapellet där den finns till beskådande t.o.m. den 31 augusti.

Silverkorset i kryptan

2012-04-26 15:05 av | Lämna kommentar

Det vackra silverkorset som står på huvudaltaret i kryptan utfördes 1950 av den kände Lundasilversmeden Wiwen Nilsson. Här arbetade han i en rustik stil, som bra harmonierar med den grova sandstenen i murarna. Korset är av ebenholts och står på en sockel i två avsatser. Framsidan är klädd med silverplåtar. Dessa är fastsatta med grova skruvar, som i sig utgör ett dekorativt inslag. I mitten bildar fem stora, rektangulära bergkristaller ett likarmat kors.

Sarkofagen i kryptan

2012-04-13 09:50 av | Lämna kommentar

Denna utfördes på 1510-talet av arkitekten och stenhuggaren Adam van Düren, på beställning av ärkebiskopen Birger Gunnersen. Här gravsattes också denne ärkebiskop vid sin död 1519. Ärkebiskop Birger kom att bli den siste, invigde katolske ärkebiskopen i Lund.På locket på sarkofagen kan man se ärkebiskopen uthuggen i full ornat. Han är klädd i sin biskopshatt, mithran,och har kräklan, biskopsstaven, vid sin sida. Hans fötter vilar på ett lejon – en symbol för hoppet om uppståndelse. Ärkebiskopens huvud ligger i väster så att hans ögon tittar mot öster. Detta är en symbol för att den döde ska se när Kristus kommer åter. Han kommer då från öster där paradiset ligger, det himmelska Jerusalem, och där också solen stiger upp varje morgon.

Fasteduken och Dymmelonsdag

2012-04-04 08:40 av | Lämna kommentar

Sedan en dryg vecka tillbaka är altartavlan vid högaltaret täckt av en violett, tunn duk. Varje år i slutet av fastan sättes denna duk upp för att påminna oss om det som skiljer oss från Gud. I folkmun kallades detta förr för Hungerduken, dvs man var ordentligt hungrig på kött och annan mat som var förbjudet under fastetiden under den katolska tiden.
Att färgen är violett är ju därför att denna färg används inom liturgin under den 40 dagar långa fastan. Violett är botens och ångerns färg.
Dagens namn är Dymmelonsdag och detta kommer från det gamla svenska ordet dumb, som betyder stum. Just i dag band man i gångna tider om kläppen i kyrkklockorna med halm el. dyl. Kyrkklockorna fick inte ljuda förrän på Påskdagen då Kristus är uppstånden. Den folkliga förklaringen till detta var att man ansåg att dagarna före påsk var “farliga” med en massa ondska, som t.ex. häxor,som var i rörelse. För att inte locka fram dem skulle kyrkklockorna vara tysta under dagarna fram till påsk.

En skog av kolonner

2012-03-30 10:32 av | Lämna kommentar

Kryptans 41 valv bärs upp av en mängd kolonner, varav nio stycken har ornamentering av olika slag. Utseendet på dessa härrör från 1100-talets första årtionden. Liknande utsmyckningar hittar man också i förhallen i Dalby kyrka. Detta tyder på att det är samma stenhuggare som arbetat på båda platserna. Kolonnerna i Dalby är bara något decennium yngre än de i Lund. Varför har man då gjort utsmyckningar av detta slag? Sannolikt för att leda tankarna tillbaka till kung Salomos tempel i Jerusalem, där det fanns kolonner med vegetativa mönster. Det var viktigt under den romanska tiden att knyta an till Gamla testamentets tid. Kolonnerna signalerar också att det i kryptan råder andra lagar än de strikt naturvetenskapliga – här är det de andliga lagarna. Detta kan man uppleva när man en sommarmorgon kommer ner i kryptan och ser solljuset falla in från fönstren i öster- då är det som om kolonnerna svävar fritt i luften.
En fantastisk upplevelse.

1 2 3 4 5