Fru Ide Pederdatter Falk till Gladsax

2013-02-22 08:31 av | Lämna kommentar

Denna kvinna var en av de mest förmögna kvinnorna i Danmark under högmedeltiden och för Lunds domkyrka kom hon att spela en viktig roll genom alla de gåvor som skänktes hit. Den kanske alla förnämsta gåvan är det magnifika altarskåpet, som än i dag kan ses i högkoret.Detta kom på plats 1398, året innan fru Ides bortgång. Altarskåpet är tillverkat i Tyskland, troligen i Lübeck och sannolikt i en verkstad som tillskivits Betram van Minden.
Fru Ide föddes på 1350-talet, exakt när vet man inte. Hon tillhörde den ansedda och mäktiga Falksläkten från Själland. Hon var gift två gånger. Först med den i östra Skåne betydande stormannen Torkild Nielsen Bing och hade med honom två barn, döttrarna Inger och Pernille. Flickorna dog båda som barn och ungefär samtidigt avled också deras far. Fru Ide gifte om sig med en annan storman Johan Snakenborg. Även han gick ur tiden ganska kort efter bröllopet, enligt ett rykte ska han ha fallit av sin häst och brutit nacken.
Fru Ide skrev ett omfattande testamente med instruktioner om hur hennes ägodelar skulle fördelas varvid Lunds domkyrka fick stora gåvor.
Fru Ide dog den 15 augusti 1399 och begravdes i sin släkt gravkapell i gråbrödersklostret i Roskilde.
Namnet Gladsax syftar på den borg, Gladsaxehus, där fru Ide bodde. Denna låg i den by som idag heter Gladsax strax norr om Simrishamn. Ruinerna av borgen kan man se strax öster om Gladsax kyrka.

Tjugondedag Knut

2013-01-14 11:03 av | Lämna kommentar

I går hette dagen Knut och denna dag “köres julen ut” med bl.a. julgransplundringar. Den Knut som åsyftas är troligen Knut Lavard, som var en dansk hertig som mördades den 7 januari 1131 i samband med striderna om den danska tronen. Den som begick detta dåd var Knuts egen kusin prins Magnus.
En annan Knut är den danske kungen Knut den Helige, som också mördades. Detta skedde den 10 juli 1086 i S:t Albankyrkan i Odense.
Det är denne Knut som 1085 skänkte stora penninggåvor och annat till Lunds domkyrka, och som också är skyddshelgon för Domkyrkan.
Knut den Helige finns avbildad på en relief i sjuarmade ljusstakens kapell i kyrkan. Denna relief är utförd av Adam van Düren på 1530-talet. En betydligt yngre framställning av Knut den Helige ser man ovanför västporten. Här ser vi Kristus i mitten och på ömse sidor om honom ser man S:t Laurentius och Knut den Helige. Denna bild tillkom under 1800-talets senare del, vid Helgo Zettervalls restaurering.

Helgonen

2012-12-13 08:44 av | Lämna kommentar

Under advents- och jultid lever flera helgondagar kvar sedan den katolska tiden. Den 30 november är dagens namn Anders och Andreas, dvs en av Jesu lärljungar. I gamla tider hette det ” när Anders braskar, så slaskar julen” för att kunna förutspå julens väder. Om det stämmer eller ej kan väl vara svårt att säga. Den 9 december är det Annas dag. Anna var enligt legenden mor till jungfru Maria. Då skulle lutfisken läggas i blöt och även julölet skulle bryggas. Idag den 13 december är det Lucias dag, en dag som enligt gammal sed ansågs vara årets kortaste. Lucia var ju en kristen jungfru från Syrakusa på Sicilien, och som led martyrdöden där i början av 300-talet. Den 21 december har Tomas namnsdag. Den Tomas som brukar ha tillnamnet Tvivlaren. Denna dag är i verkligheten årets kortaste dag.
Annandag jul är det Staffans och Stefans dag. Stefanus var den förste kristne martyren och han stenades till döds för sin kristna tros skull i Rom.
Altaret i dopkapellet är helgat till Stefanus, och även till den helige Maritius.

Altarkors

2012-11-09 09:30 av | Lämna kommentar

I Lunds domkyrka finns två altarkors av den kände lundensiske silversmeden Wiwen Nilsson. Det vackra korset som står på altaret i kryptan är tillverkat 1950 i silver, ebenholts och bergkristaller. Det är rustikt och passar väl till de grova sandstenskvadrarna i murarna.Korset som står på altaret i den Sjuarmade ljusstakenskapell är från 1963 tillverkat i colombiansk mahogny. Förebilden är ett kors från 1100-talet och har i korsmitten Majestas Domini, Kristus som allhärskaren med jorden som fotapall och ena handen lyft i en välsignelsegest. Längst ute på korsarmarna symboler för de fyra evangelisterna, Matteusägeln, Markuslejonet, Lukasoxen och Johannesörnen.

Lukas

2012-10-18 09:40 av | Lämna kommentar

Idag den 18 oktober har Lukas namnsdag. Han är en av de fyra evangelisterna och framställes som en bevingad oxe. I domkyrkan kan man se denna symbol på flera ställen, bl.a på den 7-armade ljusstaken. Oxen syns också på det astronomiska uret, den nedre delen. I Lukas evangelium kan vi bl.a.läsa berättelsen om Jesu födelse.

Namnet Lund

2012-09-28 11:24 av | Lämna kommentar

Namnet Lund har man försökt förklara på olika sätt genom tiderna. Att det skulle kunna kopplas till London har varit en av de teorier som man laborerat med. En annan teori, som kanske är den mest troliga, är att Lund kommer av offerlund, Lunden. Sedan man börjat gräva ut Uppåkra har man funderat över om offerlunden, som tillhörde denna järnåldersboplats ,kan ha legat någonstans i området där domkyrkan sedan växte fram. Offerlundar under hednisk tid var ofta anlagda nära en källa eller ett annat vatten. I kryptan finns ju en brunn idag som är en naturlig källa, och det är möjligt att denna källa hörde till offerlunden.

Det astronomiska uret

2012-09-17 12:44 av | Lämna kommentar

Denna dag den 17 september 1923 återinvigdes det astronomiska uret efter att ha restaurerats. Denna invigning skedde i närvaro av H M Gustav V. Det var tornurmakaren Julius Bertram-Larsen från Köpenhamn och domkyrkoarkitekten Theodor Wåhlin som gemensamt hade lyckats att återskapa denna sevärdhet. Uret hade varit nerplockat sedan 1837 efter att ha varit ur funktion under lång tid. Sedan 1923 står det i det norra sidoskeppet. Under medeltiden stod det i det södra.

Jungfru Maria

2012-08-22 11:33 av | Lämna kommentar

Idag den 22/8 är det jungfru Marie kröningsdag, då hon med kropp och själ upptogs till himmelen och där satt tillsammans med sin son Jesus Kristus. Enlig katolsk lära dog jungfru Maria den 15 augusti och då firas hennes Himmelsfärd inom den katolska kyrkan, och likaså hennes kröningsdag på oktaven, dvs åtta dagar därefter, hennes Kröning till Himladrottning.

Knut den Helige

2012-07-05 13:38 av | Lämna kommentar

Den 10 juli 1086 mördades den danske kungen Knut den Helige, eller Knut den IV som han egentligen hette under sin livstid.Hans far var Sven Estridsen. Knut föddes omkring 1043 och var kung mellan 1080 och 1086.I maj 1085 skrev han ett donationsbrev med rika gåvor till “den ännu inte fullbordade kyrkan i Lund”, dvs Lunds domkyrka. Han hävdade kungamakten och samtidigt var han en stor vän av kyrkan, som framgår av hans donationsbrev. Trots detta ökade missnöjet med honom och han mördades i S:t Albans kyrka i Odense. Han helgonförklarades rekordsnabbt – redan 1101.
Knut var gift med Adèle av Flandern (hon kallas drottning Edel i Danmark) och kungaparet fick tre barn, Karl, Ingegerd och Cecilia.
Efter Knuts död gifte Adèle om sig med Roger I Bursa, hertig av Apulien.
Den 10 juli brukar vi i Dom kyrkan sätta upp en krans invid Knuts bild i södra transeptet.

Dannebrogen sätts fram i Domkyrkan

2012-06-15 09:36 av | Lämna kommentar

I dag den 15/6 sätter Domkyrkan fram den danska flaggan Dannebrogen invid ärkebiskop Andreas Sunesens sarkofag i Dopkapellet.Detta p.g.a. att det var just denna dag år 1219 som ärkebiskopen fick motta den danska flaggan av Guds egen hand. Legenden berättar att ärkebiskop Andreas var med sin kung Valdemar Sejr på korståg i Estland för att kristna esterna.Så länge ärkebiskopen orkade hålla sina händer knäppta riktade mot himmelen i bön för danskarnas framgång, gick allt enligt planerna. Men den stackars ärkebiskopen blev ju trött i armarna och tog ner dem för att vila. Genast gick det dåligt för danskarna med kristnandet. Till sist fick man hitta på ett sätt att binda upp ärkebiskopens händer ovanför huvudet. Då rönte Danmark återigen framgång. Som ett tecken från Gud kom då Dannebrogen som en eldsflamma från himmelen rakt ner i ärkebiskop Andreas Sunesens händer.
Danmark har en av världens äldsta flaggor, kanske den äldsta.
Dannebrogen i Domkyrkan flyttas i kväll till det södra kapellet där den finns till beskådande t.o.m. den 31 augusti.

1 2 3 4 5 6