Internationell arbetsplats skapade Domkyrkan

2014-09-15 09:12 av | Lämna kommentar

När Lunds domkyrka skulle byggas runt 1100, tillkallades den tidens främsta specialister inom arkitektur och skulptur.

Vi vet att den arkitekt som ledde arbetet med uppförandet av katedralen hette Donatus och han kom troligen från Lombardiet via domkyrkobygget i Speyer, Tyskland. I hans arbetslag här i Lund ingick människor från Italien, Tyskland, Frankrike och England förutom alla skåningar och övriga danskar som rekryterades hit.

Detta var i sanning en internationell arbetsplats, där olika språk samsades med byggfacktermer. De lärdaste kunde nog uttrycka sig på latin, som ju var medeltidens internationella språk. Konsten att bygga romansk arkitektur lärdes ut av de som lärt sig konsten i övriga Europa. Stenmästare och murare vandrade sedan från bygghytta till bygghytta och så spred sig kunskapen om teknik, arbetsredskap med mera till många olika platser.

Tack vare dessa människor från hela kontinenten byggdes Lunds domkyrka som ännu idag stolt reser sig över staden.

Anita Larsson
domkyrkoguide

Jungfru Marie födelsedag

2014-09-08 12:04 av | Lämna kommentar

Dagens namn är Alma som på hebreiska betyder “ung kvinna”. Detta är jungfru Marias födelsedag. Denna dag firades särskilt under senmedeltiden i Lunds domkyrka när kulten av jungfru Maria var som allra mest populär.

Marias föräldrar var enligt de apokryfiska böckerna Anna och Joakim, som var barnlösa och hade gett upp hoppet på barn. En ängel kom till Anna och sade:” Anna, Anna. Herren har hört din bön. Du skall bli havande och föda och den du föder skall bli omtalad i hela världen.” Och Anna födde Maria.

I dag firar vi Magnus och Måns

2014-08-19 10:15 av | Lämna kommentar

Dagens namn är Magnus och Måns. Namnen härstammar som så många andra namn från helgon.

Den helige Magnus av Anagni i Syditalien var biskop och han led martyrdöden omkring 250 under kejsar Decius. Namnet Magnus blev Måns i folkmun.

Den helige Magnus blev tidigt populär i Norden och namnet Magnus har använts som dopnamn redan på 1000-talet. Sedan tillkom ytterligare ett helgon med namnet Magnus, som under livstiden var jarl av Orkneyöarna och avrättades 1115.

Bland de tjugosju kyrkorna i Lund under medeltiden fanns det en S:t Månskyrka. Denna låg i nuvarande Stadsparken nära platsen för Badhuset. Under medeltiden var detta utfarten mot Värpinge och Lomma. Arkeologerna har inte funnit kyrkan, men kyrkogården har påträffats.

Sankt Lars uppmärksammas i Domkyrkan den 10 augusti

2014-08-05 11:03 av | Lämna kommentar

sankt_lars_domkyrkoforum
På söndag den 10 augusti heter dagen Lars i vår almanacka. Denne Lars heter egentligen Laurentius och var i verkligheten diakon i Rom på 200-talet.

Enligt legenden led han martyrdöden på ett halster den 10 augusti 258. I Lunds domkyrka kan man på flera håll se bilder av Sankt Laurentius, som är en av Domkyrkans skyddspatroner.

sankts_lars_uret

På det astronomiska uret ses han i mitten av den nedre urtavlan och med sitt martyrredskap halstret i handen. Mitt framför högaltaret finns en bronsskulptur föreställande Sankt Laurentius iförd diakonskjorta. Han har blicken fäst mot altaret.

st_laurentius1

Den 10 augusti varje år vändes skulpturen så att han blickar ut över sin församling. Denna dag brukar det också placeras en blomsterkrans invid skulpturen. Även i den Sjuarmade ljusstakens kapell finns en relief som visar Sankt Laurentius tillsammans med Lunds domkyrkas övriga skyddshelgon, nämligen Jungfru Maria och kung Knut den Helige. Denna relief höggs av stenmästaren och arkitekten Adam van Düren på 1530-talet. Reliefen satt ursprungligen utomhus på den stora strävbågen i Domkyrkan sydöstra hörn.

Symbolen för Lunds stift och för Lunds domkyrka är just Laurentius halster. Detta synes på den gula fanan utanför Domkyrkans västra del. Halstret ingår också i Lundabiskoparnas vapensköld.

Knut den helige och Olof den helige

2014-07-04 09:21 av | Lämna kommentar

Knut den helige och Olof den helige är två helgonkungar som båda dödades under juli månad i medeltidens första tid, det vill säga under 1000-talet. Kungarna firas med helgondagar under denna månad.

Knut den helige är ett av Lunds domkyrkas skyddshelgon. Han mördades den 10 juli 1086 i S:t Albans kyrka i Odense. Knut var andre son till kung Sven Estridsen och lade  grunden till Lunds domkyrka genom ett donationsbrev med rika gåvor till kyrkan. Han finns avbildad ovanför huvudentrén till Domkyrkan samt i södra kapellet.

Olof var kung av Norge och han dödes vid slaget vid Stiklastad 1030. Flera kyrkor är uppförda till hans ära. Under medeltiden låg det en S:t Olofs kyrka ungefär där Allhelgonakyrkan ligger i dag. Den mest kända kyrkan till hans ära är väl den i byn S:t Olof på Österlen. Skulpturen av S:t Olof inne i kyrkan håller en silveryxa i handen. Med den kan man stryka sig tre gånger för att bli kvitt sjukdomar av olika slag.

Anita Larsson, domkyrkoguide

I dag fyller altaret i kryptan 891 år

2014-06-30 09:13 av | Lämna kommentar

 

altare_kryptanDet var den 30 juni 1123 som kryptans altare invigdes av ärkebiskop Ascer. Det helgades åt Johannes Döparen, alla patriarker och profeter.

I altaret nedlades reliker av Kristi kors, grav, krubba och nattvardsbord. Här fanns också reliker av elva heliga män samt av Lasarus´grav samt Simeons klädnad.

En del av dessa reliker härrör från Främre Orienten. Detta har satts i samband med att den danske kungen Erik Ejegod företog en pilgrimsfärd till det Heliga landet och passerade då Konstantinopel. Där fick han som gåva en samling reliker av kejsar Alexios Komnenos. Av dessa hamnade en del i Roskilde och en del i Lund. Kungen avled den 10 juli 1104 på Cypern.

Johannes Döparen

2014-06-24 13:42 av | Lämna kommentar

I dag den 24 juni är det Johannes Döparens Dag. Johannes Döparen är den siste av profeterna, han som går före och visar vägen till Jesus.Johannes Döparens föräldrar var Elisabet och Sakarias. Elisabet var släkt med Maria, Jesu mor.
Johannes levde som eremit i öknen och där manade han folk till att leva ett bättre liv. Han döpte också människor, och han döpte även Jesus.
Kryptaltaret i Domkyrkan invigdes främst till Johannes Döparens ära 1123, men även till andra helgon och patriaker. I källan i den nordöstra delen av kryptan, döptes sannolikt människor under den allra äldsta kristna tiden. Då var det vuxendop det var frågan om. Den som skulle döpas smordes in i helig olja och steg naken ner i källan och döptes av biskopen. Därefter steg man upp och ikläddes vita kläder. En sådan dopkälla kan också kallas för en dopgrav eftersom den symboliserar genom döden till livet.

Ärkebiskop Andreas Sunesen och Dannebrogen

2014-06-13 10:46 av | Lämna kommentar

På söndag är det den 15 juni och det är den dag som Danmark enligt legenden fick sin flagga. Under ett korståg i Estland 1219 föll Dannebrogen ned från himlen i ärkebiskop Andreas händer.

Detta som ett synligt tecken från ovan att Gud bistod honom i hans kristnande av esterna. Även om detta kristnande säkert gick ganska brutalt till.

Andreas Sunesen kom från en högt uppsatt släkt i Danmark, nämligen Hvideätten. Han var en synnerligen bildad man. Särskilt utmärkte han sig med sina stora kunskap inom teologi, juridik och latinsk diktning. Hans lärda bakgrund gjorde att han på många sätt höjde Domskolans i Lund anseende. Andreas Sunesen hade nära relationer med påven i Rom och var dennes ställföreträdare i ärkebiskopsdömena i Lund och i Uppsala. Han introducerade också en ny munkorden i Skåne: dominikanerna.

Andreas Sunesen avled 1228 och ligger begravd i sarkofagen i dopkapellet i Lunds domkyrka. Han jordiska kvarlevor har undersökt av forskare vid ett par tillfällen. Delar av hans begravningsklädet finns att beskåda i Domkyrkomuseets Skrudkammare.

På söndag den 15 juni kommer Dannebrogen att sättas upp vid hans sarkofag i dopkapellet.

Ärkebiskop Eskil gjorde kyrkan till en del av Europa

2014-06-12 09:30 av | Lämna kommentar

Eskil räknas som en av de stora ärkebiskoparna i Lund. Han ledde det lundensiska ärkestiftet från 1138 och fram till 1177, med vissa avbrott.

Eskil föddes troligen omkring år 1100. Han tillhörde en släkt som var befryndad med det danska kungahuset. Som ärkebiskop var han en betydande kyrkofurste och han grundade många kloster.

I början av 1150-talet besökte Eskil den berömde Bernhard av Clairvaux och när Eskil 1177 nedlade sin biskopsstav, var det till Clairvaux han reste och där tillbringade sina sista år. Eskil fick också sitt sista vilorum i klosterkyrkan i Clairvaux. Ärkebiskop Eskils stora betydelse var att han bidrog till att kyrkan i Norden kom att bli en integrerad del av den internationella kyrkogemenskapen.

Den heliga Valborg

2014-04-30 08:25 av | Lämna kommentar

Valborgsmässoafton i studentstäderna Lund och Uppsala firas med besked. Ofta inleds dagen med sillfrukost, såsom på Krafts torg här i Lund idag. Körsång och mösspåtagning hör också till de stående inslagen i firandet. Egentligen firar man ju vårens ankomst och inledningen på sommarhalvåret. Dagen heter Valborgsmässoafton eftersom den firas på aftonen före den dag som heter Valborg, dvs 1 maj. Även om dena tradition går tillbaka till medeltiden kom namnet Valborg inte in i den svenska almanackan förrän 1901.
Valborg (eg. Walpurgis) var en engelska prinsessa, född omkr. 710.Hon kallades till Tyskland av ärkebiskopen av Mainz, Bonifatius. Detta för att hon skulle hjälpa till att kristna tyskarna. Hon blev så småningom abedissa i Heidenheims nunnekloster, där hon avled 779. Hon helgonförklarades 870.

1 2 3 4 5