Grattis på namnsdagen Jätten Finn

2014-10-16 13:16 av | Lämna kommentar

Jätten Finn
Domkyrkans främsta turistmagnet är Jätten Finn. I snart 900 år han och hans hustru Gerda med sonen Sölve suttit fastklamrade runt var sin kolonn i kryptan.

Vem figurerna egentligen föreställer, ja därom tvistar de lärde. Visserligen finns det mer eller mindre troliga förklaringar till dessa unika stenskulpturer. För alla Lundabor är det förstås jätten Finn med hustru och barn, därom råder inget tvivel.

Troligen har figurerna suttit i västra delen av kyrkan ursprungligen. Säkert är att deras nuvarande placering är sekundär. Troligast är att de flyttades till kryptan efter den stora branden 1234. Då blev också figurerna förändrade så till vida att kolonnen som de klamrar sig fast vid förkortades för att de skulle kunna få plats där de nu finns.

Idag heter namnsdagen Finn och givetvis tänker vi då på vår käre jätte i kryptan.

Anita Larsson, domkyrkoguide

Den heliga Birgitta är Sveriges enda kanoniserade helgon

2014-10-07 13:19 av | Lämna kommentar

Birgitta är ett av Europas sex skyddshelgon och hon kanoniserades den 7 oktober 1391, knappt 20 år efter sin död 1373.

I Lunds domkyrka fanns det under medeltiden ett altare till den heliga Birgittas ära, beläget i södra sidoskeppet nära nedgången till kryptan. Det fanns också en relik av hennes fingrar som förvarades i ett relikskrin i form av en silverhand. Detta relikvarium kom säkerligen till i samband med helgonförklaringen.

Birgitta Birgersdotter föddes 1303 och var av den förnäma Bjäboätten (Folkungaätten). När hon var sex år började hennes uppenbarelser. Det var framför allt jungfru Maria som talade med henne, men hon upplevde också att Kristus uppenbarade sig. Birgitta grundade Birgittinorden efter att Kristus uppenbarat sig för henne och uppmanat henne att grunda ett kloster i Vadstena. Hon bosatte sig i Rom och begav sig på pilgrimsresor.

Den heliga Birgitta avled 1373 och hennes kvarlevor fördes till Vadstena året därpå. Birgitta är Sveriges enda kanoniserade helgon.

Anita Larsson, domkyrkoguide

5 oktober är ärkeängeln Mikaels dag

2014-10-02 14:51 av | Lämna kommentar

bronsängel
Vid båda sidor av kortrappan i Lunds domkyrka finns två förnämliga bronskolonner med änglar längst upp.

De härstammar båda från cirka 1240 och har med största sannolikhet tillverkats i Hildesheim, som under medeltiden var ett berömt metallurgiskt centrum i Europa. Den södra ängeln är ärkeängeln Gabriel och den norra föreställer S:t Mikael, också han en av ärkeänglarna.

Under den första delen av medeltiden var ärkeängeln Mikael mycket populär i Norden. Han betraktades som beskyddare av de dödas själar. I Lund fanns det också en sockenkyrka helgad åt S:t Mikael. Den omnämnes i källorna, men har aldrig påträffats. Man vet dock ganska säkert att kyrkan låg precis där Hemgården på Kiliansgatan nu ligger. Framför Hemgården har det också rests en stenskulpur föreställande S:t Mikael.

På söndag den 5 oktober 2014 är det S:t Mikaels dag i vår kalender.

Anita Larsson, domkyrkoguide

Internationell arbetsplats skapade Domkyrkan

2014-09-15 09:12 av | Lämna kommentar

När Lunds domkyrka skulle byggas runt 1100, tillkallades den tidens främsta specialister inom arkitektur och skulptur.

Vi vet att den arkitekt som ledde arbetet med uppförandet av katedralen hette Donatus och han kom troligen från Lombardiet via domkyrkobygget i Speyer, Tyskland. I hans arbetslag här i Lund ingick människor från Italien, Tyskland, Frankrike och England förutom alla skåningar och övriga danskar som rekryterades hit.

Detta var i sanning en internationell arbetsplats, där olika språk samsades med byggfacktermer. De lärdaste kunde nog uttrycka sig på latin, som ju var medeltidens internationella språk. Konsten att bygga romansk arkitektur lärdes ut av de som lärt sig konsten i övriga Europa. Stenmästare och murare vandrade sedan från bygghytta till bygghytta och så spred sig kunskapen om teknik, arbetsredskap med mera till många olika platser.

Tack vare dessa människor från hela kontinenten byggdes Lunds domkyrka som ännu idag stolt reser sig över staden.

Anita Larsson
domkyrkoguide

Jungfru Marie födelsedag

2014-09-08 12:04 av | Lämna kommentar

Dagens namn är Alma som på hebreiska betyder “ung kvinna”. Detta är jungfru Marias födelsedag. Denna dag firades särskilt under senmedeltiden i Lunds domkyrka när kulten av jungfru Maria var som allra mest populär.

Marias föräldrar var enligt de apokryfiska böckerna Anna och Joakim, som var barnlösa och hade gett upp hoppet på barn. En ängel kom till Anna och sade:” Anna, Anna. Herren har hört din bön. Du skall bli havande och föda och den du föder skall bli omtalad i hela världen.” Och Anna födde Maria.

I dag firar vi Magnus och Måns

2014-08-19 10:15 av | Lämna kommentar

Dagens namn är Magnus och Måns. Namnen härstammar som så många andra namn från helgon.

Den helige Magnus av Anagni i Syditalien var biskop och han led martyrdöden omkring 250 under kejsar Decius. Namnet Magnus blev Måns i folkmun.

Den helige Magnus blev tidigt populär i Norden och namnet Magnus har använts som dopnamn redan på 1000-talet. Sedan tillkom ytterligare ett helgon med namnet Magnus, som under livstiden var jarl av Orkneyöarna och avrättades 1115.

Bland de tjugosju kyrkorna i Lund under medeltiden fanns det en S:t Månskyrka. Denna låg i nuvarande Stadsparken nära platsen för Badhuset. Under medeltiden var detta utfarten mot Värpinge och Lomma. Arkeologerna har inte funnit kyrkan, men kyrkogården har påträffats.

Sankt Lars uppmärksammas i Domkyrkan den 10 augusti

2014-08-05 11:03 av | Lämna kommentar

sankt_lars_domkyrkoforum
På söndag den 10 augusti heter dagen Lars i vår almanacka. Denne Lars heter egentligen Laurentius och var i verkligheten diakon i Rom på 200-talet.

Enligt legenden led han martyrdöden på ett halster den 10 augusti 258. I Lunds domkyrka kan man på flera håll se bilder av Sankt Laurentius, som är en av Domkyrkans skyddspatroner.

sankts_lars_uret

På det astronomiska uret ses han i mitten av den nedre urtavlan och med sitt martyrredskap halstret i handen. Mitt framför högaltaret finns en bronsskulptur föreställande Sankt Laurentius iförd diakonskjorta. Han har blicken fäst mot altaret.

st_laurentius1

Den 10 augusti varje år vändes skulpturen så att han blickar ut över sin församling. Denna dag brukar det också placeras en blomsterkrans invid skulpturen. Även i den Sjuarmade ljusstakens kapell finns en relief som visar Sankt Laurentius tillsammans med Lunds domkyrkas övriga skyddshelgon, nämligen Jungfru Maria och kung Knut den Helige. Denna relief höggs av stenmästaren och arkitekten Adam van Düren på 1530-talet. Reliefen satt ursprungligen utomhus på den stora strävbågen i Domkyrkan sydöstra hörn.

Symbolen för Lunds stift och för Lunds domkyrka är just Laurentius halster. Detta synes på den gula fanan utanför Domkyrkans västra del. Halstret ingår också i Lundabiskoparnas vapensköld.

Knut den helige och Olof den helige

2014-07-04 09:21 av | Lämna kommentar

Knut den helige och Olof den helige är två helgonkungar som båda dödades under juli månad i medeltidens första tid, det vill säga under 1000-talet. Kungarna firas med helgondagar under denna månad.

Knut den helige är ett av Lunds domkyrkas skyddshelgon. Han mördades den 10 juli 1086 i S:t Albans kyrka i Odense. Knut var andre son till kung Sven Estridsen och lade  grunden till Lunds domkyrka genom ett donationsbrev med rika gåvor till kyrkan. Han finns avbildad ovanför huvudentrén till Domkyrkan samt i södra kapellet.

Olof var kung av Norge och han dödes vid slaget vid Stiklastad 1030. Flera kyrkor är uppförda till hans ära. Under medeltiden låg det en S:t Olofs kyrka ungefär där Allhelgonakyrkan ligger i dag. Den mest kända kyrkan till hans ära är väl den i byn S:t Olof på Österlen. Skulpturen av S:t Olof inne i kyrkan håller en silveryxa i handen. Med den kan man stryka sig tre gånger för att bli kvitt sjukdomar av olika slag.

Anita Larsson, domkyrkoguide

I dag fyller altaret i kryptan 891 år

2014-06-30 09:13 av | Lämna kommentar

 

altare_kryptanDet var den 30 juni 1123 som kryptans altare invigdes av ärkebiskop Ascer. Det helgades åt Johannes Döparen, alla patriarker och profeter.

I altaret nedlades reliker av Kristi kors, grav, krubba och nattvardsbord. Här fanns också reliker av elva heliga män samt av Lasarus´grav samt Simeons klädnad.

En del av dessa reliker härrör från Främre Orienten. Detta har satts i samband med att den danske kungen Erik Ejegod företog en pilgrimsfärd till det Heliga landet och passerade då Konstantinopel. Där fick han som gåva en samling reliker av kejsar Alexios Komnenos. Av dessa hamnade en del i Roskilde och en del i Lund. Kungen avled den 10 juli 1104 på Cypern.

Johannes Döparen

2014-06-24 13:42 av | Lämna kommentar

I dag den 24 juni är det Johannes Döparens Dag. Johannes Döparen är den siste av profeterna, han som går före och visar vägen till Jesus.Johannes Döparens föräldrar var Elisabet och Sakarias. Elisabet var släkt med Maria, Jesu mor.
Johannes levde som eremit i öknen och där manade han folk till att leva ett bättre liv. Han döpte också människor, och han döpte även Jesus.
Kryptaltaret i Domkyrkan invigdes främst till Johannes Döparens ära 1123, men även till andra helgon och patriaker. I källan i den nordöstra delen av kryptan, döptes sannolikt människor under den allra äldsta kristna tiden. Då var det vuxendop det var frågan om. Den som skulle döpas smordes in i helig olja och steg naken ner i källan och döptes av biskopen. Därefter steg man upp och ikläddes vita kläder. En sådan dopkälla kan också kallas för en dopgrav eftersom den symboliserar genom döden till livet.

1 2 3 4 5 6