Världsdag för att förebygga självmord

2012-08-06 10:36 av | Lämna kommentar

Den 10 september är det Världssuicidpreventionsdagen. Då firas en mässa i Domkyrkan kl 18.30 arrangerad av SPES, riksförbundet för suicidprevention och efterlevandestöd, Skånekretsen.

Präst är Bernt Eriksson, tidigare sjukhuspräst. Gun Marie Malmberg berättar om SPES. Karin Öjehagen sjunger.

 Denna artikel har inga kommentarer.

Skriv en kommentar